English Attack, webová stránka s filmami a hrami pre študentov angličtiny sa rozvíja:
Školská verzia English Attack sa nemení. Ak ste študentom/kou alebo vyučujúcim/cou v partnerskej škole English Attack:
Pokiaľ máte bezplatný účet English Attack, verejná verzia bola deaktivovaná a vaše konto už nie je prístupné.
Ak odoberáte premium, ďalšie informácie dostanete na svoj e-mail.
Feedback