Ak zastupujete médiá (webové stránky, Facebookové stránky, blog, časopisy súvisiace s jazykovou výukou a radi by ste si privyrobili u English Attack!, zažiadajte si o členstvo vyplnením pťiloženéh formulára.
Kontaktné detaily
Detaily o spoločnosti